Actividades

Apertura da Centro de Visitantes da ZEC Pena Trevinca


Dende o día 5 ó 31 de Agosto o Centro de Visitantes estará aberto para ó público.

O horario será de 10:00 a 13:00 horas.

Data:

do 5 ó 31 de Agsoto

Lugar:

Ponte

Inscripción:

Imaxes:

Descargas: